Sunday, August 30, 2009

Kelebihan dan Keistimewaan Imam Mahdi


Jika seseorang itu diheboh-hebohkan sebagai seorang yang bakal memimpin seluruh manusia dan meninggikan agama Islam, maka sudah pastilah orang itu mempunyai beberapa kelebihan, yang tidak terdapat pada mana-mana manusia biasa atau pemimpin biasa pada hari ini. Imam Mahdi selalu dihebohkan sebagai seorang yang mempunyai banyak kelebihan berbanding pemimpin biasa. Maka, sebagai meraikan kepemimpinan Imam Mahdi yang bertaraf khalifah itu, di sini disebutkan beberapa kelebihan beliau berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat RA, para tabiin RH dan para ulama muktabar.

No comments:

Post a Comment