Wednesday, August 5, 2009
(DARJAT ABADI)Y.B.LORD(PROF.)CHAM
(DJ RADIO ERA.FM)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(HARIMAU SEMANGAT BATIN MULIA ISLAM (MOHD)S.A.W.)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(PROF:160,000,000,00)
(SETIA SAHABAT IMAM^ANUGERAH)
(KERJA BAIK^PINGAT)
(MODEL IKON SEJAGATRAYA^ANUGERAH)
(KERJA ISTIQAMAH^PINGAT)


(DARJAT ABADI)Y.B.LADY(PROF.)NURULHANA MAHASAN(NANA)
(KELUARGA IMAM)
(DJ RADIO ERA.FM)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(PROF:150,000,000,00)
(HARIMAU SEMANGAT KASIH SAYANG ISLAM(MOHD)S.A.W.)
(KERJA BAIK^PINGAT)
(PINTAR^PINGAT)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment