Monday, August 31, 2009(DARJAT AGUNG)Y.B.LORD(PROF.)HAJI SAYED ABDUL ELAZIZ
(WORLD WITH ISLAM,EGYPT)
(PENIAGA BUKU KITAB AGAMA,CD,KASET,TASBIH..)
(HANDPHONE:012-2568904-013-3387931)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(SAHABAT IMAM)
(HARIMAU REZEKI MELIMPAH RUAH(MOHD)S.A.W.)
(PROF:100,000,000,00)
(JENERAL PERKASA PLATINUM DI RAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(SETIA SAHABAT^ANUGERAH)

(DARJAT AGUNG)Y.B.LORD(PROF.)KEN PHOON
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(SERVICES AND REPAIR HANDPHONE)
(HANDPHONE:012-6174848-016-6524848)
(HARIMAU SEMBILAN JIWA(P.B.U.H.)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(PROF:100,000,000,00)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment