Friday, August 7, 2009

70,000X SURAH IKHLAS(SYAFAAT KHAS)KEPADA ROH ALMARHUM Y.B.LORD PROF.DR. HUSSEIN ABU HASSAN1.70,000X SURAH IKHLAS FEDIAH(SYAAFAT KHAS)KEPADA ROH ALMARHUM AYAHANDA ANGKAT
Y.B.LORD HUSSEIN ABU HASSAN(ARTIS VETERAN MALAYSIA)KHATAM PADA 07HB OGOS 2009,
HABIS PADA PUKUL 05:24P.M.(/)

KHAS KEPADA AYAHANDA ANGKAT YANG TERSAYANG:
Y.B.LORD(PROF.DR.)HUSSEIN ABU HASSAN.
(SINGA PEDANG KEIMANAN ISLAM(MOHD)S.A.W.)
SEMOGA ALLAH MENCUCURI ROH ALMARHUM AYAH YANG PENGASIH & PENYAYANG
SEMASA IMAM ALMAHDI & ADIK SAYA-Y.M.RAJA NUR SARAH,DILOKASI BUAT FILEM IKLAN MALAYSIAN AIRLINES
DI SUBANG AIRPORT BERSAMA IBUNDA ANGKAT YANG TERSAYANG LADY MAHYON ISMAIL OLEH
CATHAY FILEM ORGANIZATION YANG DI BAYAR GAJI OLEH TUAN GARNESAN(PRODUSER CATHAY).
YANG SAYA TIDAK DAPAT MELIHAT SCENE IKLAN SAYA BERSAMA AYAHANDA & IBUNDA ANGKAT!.


No comments:

Post a Comment