Friday, May 28, 2010(DARJAT SEJAGATRAYA)Y.B.LORD(DR.)DALAI LAMA
(KETUA SAMI BUDDHA-MAHAGURU SUCI KE14)
( http://www.dalailama.com )
(KAWAN IMAM-TWITTER.COM)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(GURU IMAM)
(SINGA MAHKOTA ILMU BUDDHA(P.B.U.H.)
(DOKTOR:1,450,000,000,00)
(KAPTEN KUASA DIRAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(CERIA^ANUGERAH)
(PINTAR^ANUGERAH)
(PENJAGA ELIT SYAIDINA IMAM ALMAHDI)

No comments:

Post a Comment