Saturday, May 22, 2010(DARJAT AGUNG ADIL)Y.B.LORD AL-USTAZ DR.ZAHARUDDIN BIN HAJI ABDUL RAHMAN
(KEMBAR IMAM)
(GURU IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(ULAMAK PEWARIS NABI-PAKAR MOTIVASI)
(KUCING NUR KASAKTIAAN KEBAIKAN MUSLIM(MOHD)S.A.W.)
(MEJAR KUASA MAXIMA DIRAJA ALMAHDI)
(USTAZ:1,900,000,000,00)
(DOKTOR:1,245,000,000,00)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)
(ISTIQAMAH^ANUGERAH)
(WIBAWA^ANUGERAH)
(PENJAGA ELIT SYAIDINA IMAM ALMAHDI)

Tangkapan Disco

No comments:

Post a Comment