Monday, February 8, 2010

Malaikat Menjaga Imam MahdiA. Kata sahabat RA,
“Allah menugaskan malaikat seramai 3,000 untuk mengawal al-Mahdi sambil memukul orang
yang memusuhi dan menentang al-Mahdi.”
B. Dari Huzaifah RA katanya, Nabi SAW bersabda,
“Kalaulah tidak tinggal umur dunia melainkan sehari sahaja lagi, pasti akan dipanjangkan oileh
Allah hari itu sehingga didatangkan-Nya seorang lelaki dari ahli keluargaku, yang berdiri
malaikat di antara dua tangannya dan dia akan mengembangkan agama Islam.”
Imam Mahdi adalah seorang pemimpin umat yang sentiasa mendapat bimbingan, bantuan
dan petunjuk daripada Allah SWT sepanjang masa. Pemimpin beginilah yang sepatutnya setiap umat
Islam berlumba-lumba mencari dan melantiknya sebagai pemimpin. Jika tidak berbuat demikian,
maka kita sendirilah yang akan rugi nanti. Allah tidak akan rugi apa-apa dan Jadual-Nya tetap akan
berlaku juga. Kita tahu atau tidak, kita faham atau tidak, kita mahu atau tidak, Jadual-Nya tetap akan
berlaku juga, walau dengan apa cara sekalipun.
Selain itu, Allah SWT akan menugaskan seramai tiga ribu atau empat ribu malaikat untuk
menjaga, mengawasi, membantu dan membimbing Imam Mahdi. Mereka ini adalah petugas-petugas
yang amat taat, tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dan tetap menjalankan tugas apabila diperlukan.
Mereka tidak pernah meminta upah terhadap apa-apa tugas yang mereka jalankan dan tidak pernah
dapat ditipu oleh mana-mana orang pun.
Penugasan malaikat untuk membantu Imam Mahdi ini adalah juga merupakan suatu lambang
bahawa Imam Mahdi itu benar-benar Orang Allah. Hanya orang Allah sahaja yang layak mendapat
bantuan-Nya yang diturunkan dalam pelbagai bentuk dan cara. Dan keistimewaan Imam Mahdi ialah
beliau diserahi dengan tiga ribu atau empat ribu malaikat yang ditugaskan untuk menuruti segala
perintahnya.
Dengan bantuan malaikat inilah juga, umat Islam akan dimenangkan setiap kali mereka
menentang musuh mereka iaitu orang-orang kafir yang melawan. Malaikat adalah makhluk yang tidak
dapat dilihat oleh manusia biasa dan kekuatan mereka adalah amat besar, sebesar yang dikehendaki
oleh Allah. Maka mustahil kekuatan malaikat dapat dikalahkan oleh manusia biasa, apatah lagi yang
melawannya itu adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam.

No comments:

Post a Comment