Sunday, July 31, 2011

BACAAN MALAM PERTAMA RAMADHAN

BACAAN MALAM PERTAMA RAMADHAN

Bacaan Surah Al-Fatihah Sebanyak 7 Kali.Takbir "Allahu Akhbar" Sebanyak 3 Kali.

Dan Bacakan Pula:"Alhamdulillahilazi HaulaKau nii Wa Haula Kauka Qaudaralaka
Mana zi la Wa Ja 'a Laka Ayatal Lil A'lamin".

Dan Bacakan Pula:"Allahumma Ahilahu 'Alaina Bil Amni Wal Amani WaSalamatan Wal
"Islami Rabbi WaRabbukka Allah Wal HamdulillahilRabbil Alamin".
"Rabbana Atina Fidunia Hasanatau WaFil Akhirati Hasanatau Wa
Kinna Azzabannar:.

Kesimpulan: Amalan ini untuk membesar dan menagungkan malam pertama Bulan Ramadhan
AlMubarak Supaya kita dapat keberkahan,Memperolehi Pahala Yang Amat besar disisi
Allah!

DiIjazah Online Oleh: Y.M.M.Sheikh Imam Raja Dr.Izzuddin Shah Al-Haj
Kuala Lumpur,Malaysia.

Dan DiIjazah Dari: Y.B.Tuan Guru Imam Al-Ustaz Dr.Haji Ahmad Rosli
Matan Imam Masjid PutraJaya,
Kuala Lumpur,Malaysia.

No comments:

Post a Comment