Monday, December 20, 2010

IMAM AL-MAHDI(A.S.)KETUA SEKELIAN WALI QUTUB

Logo Pictures, Images and Photos


Bagi golongan ahli sufi atau tasawuf ini, Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang merdeka,
seorang yang bertaraf wali, malah wali yang terbesar pernah dilahirkan ke dunia ini (selepas zaman
sahabat RA). Beliau juga adalah ketua bagi sekalian wali dan terakhir keluar, digelar sebagai Khatimul
Auliak (Penutup Sekalian Wali). Sesuai dengan gelaran dan kedudukan itu, tiada lagi ketua wali yang
lebih utama daripada beliau, sama ada sebelum atau selepasnya. Keadaannya sama dengan Rasulullah
SAW yang merupakan penutup bagi sekalian rasul dan terakhir keluar, digelar sebagai Khatimul
Anbiak (Penutup Sekalian Nabi).
Peranan Imam Mahdi ini disamakan dengan peranan Nabi Muhammad SAW yang menjadi
batu terakhir untuk menyiapkan sebuah binaan. Dengan peletakan batu yang terakhir itu ke
tempatnya, maka siaplah pembinaan rumah itu keseluruhannya. Sehubungan itu, sejak diutuskan Nabi
Adam AS hinggalah akhirnya, Nabi Muhammad SAW adalah pelengkap bagi para rasul yang diutus
itu. Agama yang dibawanya adalah penamat bagi sekalian agama yang pernah disyariatkan, dan
terlengkap di antara semua agama.
Sabda Rasulullah SAW,
“Diriku dibanding dengan para anbiak sebelumku adalah seperti seorang lelaki yang membina
rumah dan menyempurnakan pembinaannya hinggalah tinggal satu tempat untuk diisi dengan
seketul batu. Maka akulah batu itu.”
(Imam a-Bukhari)
Berdasarkan hadis inilah ahli-ahli tasawuf membuat perbandingan peranan Imam Mahdi
dengan peranan Rasulullah SAW. Imam Mahyuddin Ibnu Arabi al-Hatimi, seorang Wali Qutub
yang cukup terkenal, di dalam kitab termasyhurnya Fathul Makkiyah, menulis kira-kira begini:
Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu itu berperanan sebagai penyempurna tugas sekalian aulia. Beliau
adalah umpama seketul batu binaan yang akan menutup ruang yang kosong bagi
menyempurnakan binaan itu seluruhnya.
Maknanya, apabila Imam Mahdi yang Muntazar itu muncul kelak, sempurnalah binaan itu
keseluruhannya dan menutup peranan sekalian Wali Qutub. Imam Mahdi itulah yang
menyempurnakan peranan ketua-ketua wali yang sebelumnya. Jika ada ketua wali selepasnya pun,
hanyalah bertaraf wali biasa sahaja, bukan bertaraf ketua wali lagi kerana pada ketika itu sudah tiada
lagi orang yang akan dilantik sebagai ketua wali.
Imam Mahyuddin Ibnu Arabi juga membezakan taraf Rasulullah SAW sebagai ketua sekalian
anbiak dengan Imam Mahdi sebagai ketua sekalian auliak, hanyalah dari segi mutunya sahaja.
Rasulullah SAW sebagai seorang rasul diumpamakan seperti nilai emas, manakala Imam Mahdi
sebagai seorang wali diumpamakan seperti nilai perak. Oleh itu, setinggi-tinggi taraf Imam Mahdi,
tetaplah beliau itu seorang wali sahaja, tidak akan sampai melebihi taraf seorang nabi atau rasul.
Cuma, di kalangan para wali yang ada, sama ada yang hidup pada zamannya ataupun sebelum itu,
beliau nyatalah lebih tinggi martabatnya daripada sekalian mereka itu.

No comments:

Post a Comment