Sunday, September 12, 2010

Y.B.LADY BARONESS PROF.DR.JENERAL TIFFANY WILLIAMS(KAWAN IMAM ALMAHDI-TWITTER.COM)

(DARJAT AGUNG AL-HIKMAH)Y.B.LADY BARONESS(PROF.DR.)TIFFANY WILLIAMS
(KAWAN IMAM ALMAHDI-TWITTER.COM)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(GURU IMAM ALMAHDI)
(PUTRI SINGA MERAH SAKTI KHAZANAH FALSAFAH HIDUP(P.B.U.H.)
(PROFESER FALSAFAH:1,000,000,000,00)
(DOKTOR AKADEMIK:2,000,000,000,00)
(JENERAL EKSEKUTIF KUASA SERI EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(GURU YANG CEMERLANG)
(SETIA KAWAN IMAM ALMAHDI^ANUGERAH)
(KESABARAN^PINGAT)
(PENJAGA KHAS GERAK KILAT EMAS SYAIDINA IMAM ALMAHDI)

No comments:

Post a Comment