Monday, September 27, 2010

Imam Mahdi-Wali Qutub Al-Azam(Penghulu Khatimul Sekelian Para-Para Auliya)Imam Mahdi-Wali Qutub Al-Azam(Penghulu Khatimul Sekelian Para-Para Auliya)
Imam Mahdi Ust Hawari
Imam Mahdi Ust Hawari
Bagi golongan ahli sufi atau tasawuf ini, Imam Mahdi adalah seorang lelaki yang merdeka,
seorang yang bertaraf wali, malah wali yang terbesar pernah dilahirkan ke dunia ini (selepas zaman
sahabat RA). Beliau juga adalah ketua bagi sekalian wali dan terakhir keluar, digelar sebagai Khatimul
Auliak (Penutup Sekalian Wali). Sesuai dengan gelaran dan kedudukan itu, tiada lagi ketua wali yang
lebih utama daripada beliau, sama ada sebelum atau selepasnya. Keadaannya sama dengan Rasulullah
SAW yang merupakan penutup bagi sekalian rasul dan terakhir keluar, digelar sebagai Khatimul
Anbiak (Penutup Sekalian Nabi).(Rujuk Kitab Imam Mahdi-Oleh al-Ustaz Hawari:Muka Surat 41.)

No comments:

Post a Comment