Wednesday, March 24, 2010

Y.B.AGUNG LORD DR. MEJAR A.S.P.FOO CHEK SENG
(DARJAT AGUNG)Y.B.LORD(DR.)ASP FOO CHEK SENG
(Polis Di Raja Malaysia)
(KAWAN IMAM ALMAHDI)
(GURU IMAM ALMAHDI)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(ORANG CINA YANG BAIK & POSITIF)
(SINGA KEKUATAN ADRENALIN(P.B.U.H.)
(DOKTOR:2,000,000,000,00)
(MEJAR EKSEKUTIF KUASA DIRAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment