Tuesday, March 9, 2010

DARJAT AGUNG AL-MI'RAJ KEPADA ALMARHUM DYMM LORD PROF.JENERAL SULTAN ISKANDAR AL-MUTAWAKKIL ALALLAH(BEKAS SULTAN JOHOR)(RAJA SINGA HADHARI ISLAM)(DARJAT AGUNG ALAM AL-MI'RAJ)ALMARHUM DYMM LORD(PROF.)SULTAN ISKANDAR
(ALMUTAWWAKIL ALALLAH)
(Bekas Sultan Johor)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(GURU IMAM)
(RAJA SINGA HADHARI ISLAM(MOHD)S.A.W.)
(PROFESER:1,000,000,000,00)
(JENERAL KUASA SERI EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(SETIA KAWAN IMAM ALMAHDI^ANUGERAH)
(PENJAGA ELIT SYAIDINA IMAM ALMAHDI)
(KARISMA^ANUGERAH)
(IKON UNIVERSAL ISLAM^ANUGERAH)

(Fediah 70,000X Surah Ikhlas Kepada Roh AlMarhum DYMM Lord Sultan Iskandar Kerana
Allah(/)

"SEMOGA ALLAH MENCUCURI ROH ALMARHUM BERSAMA ORANG-ORANG BERIMAN & BAHAGIA DIALAM
BAQA',AMIN!".

No comments:

Post a Comment