Friday, November 6, 2009

DARJAT TERTINGGI KHUSUS ISTIMEWA KHAS KEPADA Y.B.LORD DR.JENERAL IRFAN KHAIRI(DARJAT AGUNG AL-MI'RAJ)Y.B.LORD DR.IRFAN KHAIRI
(JUTAWAAN INTERNET)
( http://www.irfankhairi.com/blog/ )
(KEMBAR IMAM)
(SAHABAT IMAM)
(GURU IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(HARIMAU BENDERA TERBILANG KERAMAT ISLAM(MOHD)S.A.W.)
(DOKTOR:15,000,000,000,00)
(STAR DOKTOR:16,000,000,000,00)
(JENERAL ELIT PERKASA PLATINUM DI RAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(KASIH-SAYANG^ANUGERAH)
(PINGAT USAHAWAN ISLAM^IMAM ALMAHDI)
(MODEL IKON SEJAGATRAYA ISLAM^ANUGERAH)


Jutawan Internet by Dr Irfan Khairi

No comments:

Post a Comment