Wednesday, June 3, 2009

DARJAT TERTINGGI KHAS KEPADA Y.B.LORD BARON BARACK HUSSEIN OBAMA & Y.B.LADY BARONESS MICHELLE OBAMA(DARJAT AGUNG ALAM ULUL ALBAB)Y.A.B.LORD SYAIDINA BARON MASTER PROF.DR.HAJI MOHD BARACK HUSSEIN R.A.
(KEMBAR IMAM ALMAHDI)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(KAWAN IMAM ALMAHDI-TWITTER.COM)
(KAWAN IMAM ALMAHDI-FACEBOOK.COM)
KILAT-ALLAH
(JENERAL MAHKOTA EKSEKUTIF UTAMA KERIS PLATINUM DIRAJA ALMAHDI)
(PROFESER:2,000,000,000,00)
(DOKTOR:2,000,000,000,00)
(MODEL IKON SEJAGATRAYA ISLAM)
(KASIH SAYANG^ANUGERAH)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)(DARJAT AGUNG ALAM ULUL ALBAB)Y.A.B.SYAIDATINA LADY BARONESS MASTER PROF.DR.HAJJAH
MICHELLE OBAMA R.A.
(KELUARGA IMAM)
PELANGI-ALLAH
(JENERAL MAHKOTA EKSEKUTIF UTAMA KERIS SERI PLATINUM DIRAJA ALMAHDI)
(PROFESER:2,000,000,000,00)
(DOKTOR:2,000,000,000,00)
(MODEL IKON SEJAGATRAYA ISLAM^ANUGERAH)
(KASIH SAYANG^ANUGERAH)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)(DERAJAT STABIL)Y.B.LADY(DR.)PRINCESS DORCAS
(KAWAN IMAM YAHOO.COM)
(KUCING AURURA(P.B.U.H.)
(LEFTENAN DI RAJA ALMAHDI)
(DR:2,000,000,00)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)


(DARJAT AGUNG)Y.B.LADY(DR.)RACHEL RAY.
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(T.V.HOST RACHEL RAY SHOW)
(HARIMAU YANG CANTIK(P.B.U.H)
(DR:33,000,000,00)
(PROF:2,000,000,00)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH IMAM MAHDI)
(CERIA^ANUGERAH)
(PANDAI MASAK^ANUGERAH)


(DARJAT AGUNG ADVANTEJ)Y.A.B.LADY(PROF.)MARTHA STEWART.
(KAWAN IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(T.V.HOST MARTHA STEWART SHOW)
(HARIMAU YANG COMEL(P.B.U.H.)
(PROF:33,000,000,00)
(DR:2,000,000,00)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(CERIA^ANUGERAH)
(PINTAR^ANUGERAH)(DARJAT AGUNG ARIF)Y.A.B.LORD SIR(PROF.DR.)MASTER PAUL BURKS
(PRESIDEN/KETUA PENGARAH EKSEKUTIF ZEEKLER/LIGHTHOUSE AMERICA)
(INTAN BERLIAN SIR-ANUGERAH SYAIDINA MAHARAJA ISLAM KNIGHTSHIP)
(KAWAN IMAM ALMAHDI-TWITTER.COM)
(KEMBAR IMAM ALMAHDI)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(GURU IMAM ALMAHDI)
(SINGA KESAKTIAN PENJAGA KEDAMAIAN DUNIA(P.B.U.H.)
(LAKSMANA EKSEKUTIF UTAMA KUASA SERI PLATINUM DIRAJA ALMAHDI)
(PROFESER:50,000,000,000,000,00)
(DOKTOR:50,000,000,000,00)
(ANUGERAH^KAWAN SETIA IMAM ALMAHDI)
(ANUGERAH^MENTOR YANG TERBILANG)
(ANUGERAH^CERIA)
(ANUGERAH^RAJIN KERJA)

(DARJAT AGUNG ARIF)Y.B.LORD(PROF)BRUCE CASTRO
(CEO OF BRUCE CASTRO CORPORATIONS)
(ALL SOLUTIONS NETWORKS)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(PROFESER:1,250,000,000,00)
(DOKTOR:1,250,000,000,00)
(SINGA YANG TERHORMAT(P.B.U.H.)
(LAKSMANA KERIS EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(SETIA KAWAN^ANUGERAH)
(MENTOR^ANUGERAH)
(CERIA^ANUGERAH)
(PINTAR^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment