Monday, June 22, 2009

(DARJAT ABADI)-AMRAN HAMID-JUNAIDAH-NORAINI.(DARJAT ABADI)Y.B.LORD(PROF.)AMRAN HAMID.
(KEMBAR IMAM ALMAHDI)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(SAUDARA IMAM ALMAHDI)
(HARIMAU SIHAT ISLAM(MOHD)S.A.W.)
(JENERAL UTAMA SERI PERAK DI RAJA ALMAHDI)
(PROF:48,000,000,00)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)


(DARJAT ABADI)Y.B.LADY(PROF.)JUNAIDAH.
(KELUARGA IMAM)
(SAUDARA IMAM)
(HARIMAU WANITA KESABARAN ISLAM(MOHD)S.A.W.)
(PROF:48,000,000,00)
(JENERAL UTAMA DI RAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)
(ISTERI TERCINTA TUAN AMRAN HAMID)


(DARJAT ABADI)Y.B.LADY(PROF.)NORAINI
(SAHABAT LAMA TUAN AMRAN HAMID)
(HARIMAU SETIA(MOHD)S.A.W.)
(PANGLIMA DI RAJA ALMAHDI)
(PROF:48,000,000,00)
(SILATURAHIM^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment