Friday, October 15, 2010

Y.B.Lady Sereness Dr.Mejar Aliza Ali(Kawan Imam)Pemberita RTM1(DARJAT SEJAGATRAYA)Y.B.LADY SERENESS(DR.)ALIZA ALI
(PEMBERITA WANITA RTM1 KUCHING)
(KAWAN IMAM ALMAHDI)
(KELUARGA IMAM ALMAHDI)
(KUCING TABBY SERI MUKA YANG CANTIK(MOHD S.A.W.)
(DOKTOR MULTIMEDIA:13,000,000,000)
(DOKTOR SOSIAL:1,000,000)
(MEJAR UTAMA KUASA DIRAJA ALMAHDI)
(SILATURAHIM^PINGAT)
(SENYUMAN MANIS ANUGERAH EMAS MERAH^PINGAT IMAM ALMAHDI)
(KERJA RAJIN^PINGAT)
(CERIA^PINGAT)
(IKON BIMASAKTI DUNIA ISLAM^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment