Sunday, January 10, 2010
(DARJAT AGUNG ADIL)Y.B.LORD(PROF.)JOHNATHAN SCOTT FRAKES
(IKON STAR TREK SEDUNIA)
(PELAKON-PENERBIT STAR TREK HOLLYWOOD,U.S.A.)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(GURU IMAM)
(HARIMAU PEMAIN PERDANA MUSIK YANG BAIK(P.B.U.H.)
(JENERAL ELIT UTAMA KUASA MAXIMA KERIS SERI PERAK DIRAJA ALMAHDI)
(PROFESER:2,000,000,000,00)
(PENJAGA UTAMA SYAIDINA IMAM ALMAHDI)
(SETIA KAWAN IMAM^ANUGERAH)
(DARJAT AGUNG AMAN)Y.B.LORD(PROF.)MASTER LEONARD NIMOY
(IKON STAR TREK SEDUNIA)
(PELAKON-PENULIS-PENERBIT PEJABAT PRODUKSI STAR TREK)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(GURU IMAM)
(DELTA MASTER)
(STAR PROFESER:1,600,000,000,00)
(JENERAL UTAMA KUASA KERIS SERI EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(SINGA MATAHATI YANG PEKA LAGI HEBAT(P.B.U.H.)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)
(PINTAR^ANUGERAH)


(DARJAT AGUNG AMAN)Y.B.LORD SIR(PROF.)PATRICK STEWART
(IKON STAR TREK SEDUNIA)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(PELAKON-PENERBIT HOLLYWOOD,U.S.A./KELUARGA SENIMAN SHAKESPEARE)
(HATI SINGA YANG CANGGIH(P.B.U.H.)
(JENERAL UTAMA KUASA KERIS EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(STAR PROFESER:1,500,000,000,00)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)
(CERIA^PINGAT)(DARJAT AGUNG AMAN)Y.B.LORD(PROF.)MASTER WILLIAM SHATNER
(IKON STAR TREK SEDUNIA)
(PELAKON-PENULIS-PENERBIT HOLLYWOOD.U.S.A.)
(KEMBAR IMAM)
(KELUARGA IMAM)
(KAWAN IMAM)
(GURU IMAM)
(HATI HARIMAU YANG HEBAT(P.B.U.H.)
(STAR PROFESER:1,500,000,000,00)
(DELTA MASTER PELBAGAI/SERBA-SERBI)
(JENERAL UTAMA KUASA KERIS SERI EMAS DIRAJA ALMAHDI)
(PENJAGA ELIT PERDANA SYAIDINA IMAM ALMAHDI)
(SETIA KAWAN IMAM^ANUGERAH)
(KERJA RAJIN^ANUGERAH)
(CERIA^PINGAT)
(MODEL IKON SEJAGARAYA ISLAM^ANUGERAH)

No comments:

Post a Comment